صحیح نشستن در هنگام مطالعه

استاندارد های نشستن در زمان مطالعه

وضعیت بدن هنگام مطالعه و نوشتن تا حد زیادی شبیه زمانی است که با کامپیوتر یا لپ تاپ تایپ می کنید. ارگونومی تایپ و شیوه درست نشستن پشت کامپیوتر را هنگام مطالعه هم باید رعایت کنید. کمر خود را به صندلی تکیه بدهید و گردن را صاف نگه دارید.

ادامه مطلب