میز تحریر (18)

صندلی (6)

کودک و نوجوان (4)

‌‌جاکفشی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ (1)

میز ناهارخوری (10)

میز تحریر فوکا

23,800,000 ریال

میز تحریر گالوس

22,100,000 ریال

میز تحریر فلور

37,400,000 ریال

میز تحریر افرا

42,500,000 ریال

میز تحریر مدرن هرمس

35,700,000 ریال

میز تحریر چوبی کاج

45,900,000 ریال

تاریخچه گنجینه

گنجینه و شما
آغاز گر این‌مسیر رو به رشد مرحوم جناب مهندس مهدی سپهر بنیانگذار موسسه خدمات فنی کتابخانه اصفهان بودند که در سال ۱۳۶۸ آغاز به فعالیت نمودند ودر سال ۱۳۸۰ با گرفتن نام جدید گنجینه تا به امروز این مسیر ادامه یافته است.

شرکت گنجینه یکی‌از اولین‌ و برترین‌تولید کنندگان‌ تجهیزات کتابخانه ای صنعت چوب در ایران میباشد…

صنایع چوب گنجینه