کتابخانه استاد فرشچیان

کتابخانه مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان واقع در اصفهان- بلوار ملت – ابتدای بلوار توحید می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1393 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1393
کارفرما
بنیاد فرهنگی استاد فرشچیان

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
260 مترمربع