دفتر مرکزی BILIT.COM

شرکت بلیط دات کام یکی از شرکت های پیشرو در صنعت تهیه می باشد. دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران – خیابان میر داماد – میدان مادر – کوچه شاه نظری می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1397 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

تاریخ
1397

کارفرما
آقای میر ابریشمی

 

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
90 مترمربع