دفتر شرکت پترو صنعت

پروژه شرکت صنایع شیمیایی ایران واقع در اصفهان- کیلومتر 15 جاده اصفهان – تهران ، غرب نیروگاه شهید منتظری می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1395 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط آقای علی خلیلی بوده است.

 

تاریخ
1395

کارفرما
شرکت صنایع شیمیای ایران

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
80 مترمربع