دفتر شرکت پترو صنعت

پروژه دفتر مدیریت شرکت پترو صنعت  واقع در اصفهان – خیابان سعادت آباد  می باشد. طراحی و اجرای این پروژه زیر نظر تیم آتلیه گنجینه و گروه تولیدی این مجموعه بوده است. تاریخ اجرای این پروژه در سال 1394 کلید خورده است. عکاسی این پروژه توسط خانم علی خلیلی بوده است.

 

تاریخ
1394

کارفرما
مهندس صباغ

مدیر اجرایی

داریوش صدری
مساحت
40 مترمربع